Kreću prijave za 4. Opću planinarsku školu Planinarskog društva Zagreb!

OPŠ je idealno mjesto za sve koji žele ozbiljnije pristupiti organiziranom planinarenju te steći znanja i vještine za samostalno snalaženje u planinama.

Opća planinarska škola sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela, odnosno, od predavanja i izleta, prema Pravilniku o školovanju i Programu Opće planinarske škole Hrvatskog planinarskog saveza. Školu na terenu provode iskusni vodiči i planinari.

Osim stjecanja znanja i iskustva, OPŠ je idealno mjesto za upoznavanje drugih zaljubljenika u planine, te ostalih članova našega društva, koji će također sudjelovati na pojedinim izletima. Polaznici naših prethodnih škola su uvijek rado viđeni sudionici izleta, a neki već sudjeluju u radu vodičke službe našega društva kao vodiči i vodiči pripravnici.

Broj polaznika škole je ograničen. Odlučili smo se za manju skupinu kako bismo vam lakše pružili svo naše znanje i iskustvo.

U nastavku slijedi plan i program OPŠ PD Zagreb 2024. Upoznajte se s uvjetima, prijavama i planom te se prijavite na niže navedenom linku.

UVJETI ZA PRIJAVU:

 • Aktivno članstvo u PD Zagreb (za nove članove – uplaćena članarina za 2024. i ispunjeni obrazac.)
 • Prethodno sudjelovanje na minimalno jednom izletu PD Zagreb (Novi članovi imaju priliku sudjelovati na izletima kroz 1. i 2. mjesec prema redovnom planu Društva)
 • Navršenih 18 godina (uz navršenih 15 godina života, potrebna pisana suglasnost roditelja ili staratelja, nezavisno o tome sudjeluje li i roditelj ili staratelj kao polaznik u školi)

Prijava neće biti smatrana valjanom ako svi uvjeti nisu ispunjeni.

Prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta. Nakon zaprimanja valjane prijave, kandidati koji ispunjavaju sve uvjete bit će pozvani na razgovore za upis.

LINK ZA PRIJAVU: https://shorturl.at/lsD23

RAZGOVORI ZA UPIS:

Nakon prijava, razgovori za upis se provode s voditeljicom škole i drugim iskusnim vodičima. Nakon obavljenih razgovora, kandidati će biti informirani o primanju u školu te daljnjim koracima upisa.

CIJENA ŠKOLE: 60 eura

Školarina uključuje troškove nabave Planinarskog udžbenika, majicu PD Zagreb, planinarsku „zamku“ (pomoćno uže za izradu čvorova), te popratne troškove oko organizacije OPŠ.

U školarinu NISU uključeni troškovi prijevoza za svaki izlet ni noćenja na dvodnevnim izletima. Cijena svakog izleta bit će formirana prema broju prijavljenih netom prije održavanja izleta.

Ako polaznik OPŠ želi prekinuti školovanje radi privatnih, poslovnih ili zdravstvenih razloga, povrat školarine neće biti moguć.

VODITELJICA ŠKOLE: Petra Gilja (095 388 6040, [email protected])

Za sva dodatna pitanja oko uvjeta, prijava i upisa, obratite se voditeljici škole.

Predavanja:

POČETAK PREDAVANJA: utorak 12.03.2024.godine

NASTAVNE TEME:

Uvod u Opću planinarsku školu
Planinarstvo
Povijest planinarstva
Planine
Oprema
Korištenje tehničke opreme
Pripreme za odlazak u planinu
Kretanje u planinama
Orijentacija
Boravak u planinama
Osnove speleologije
Zaštita planinske prirode
Meteorologija
Opasnosti u planinama
Postupci u slučaju nesreće i HGSS
Prva pomoć

Predavanja su podijeljena u ukupno 8 termina i održavat će se utorkom u prostorijama Društva za vrijeme trajanja OPŠ. Prisustvo na predavanjima je obavezno.

Polaznik OPŠ smije opravdano izostati s maksimalno 2 termina predavanja da bi ispunio uvjete za polaganje ispita OPŠ.

Termini predavanja:

12.03.2024.
19.03.2024.
26.03.2024.
09.04.2024.
16.04.2024.
23.04.2024.
30.04.2024.
07.05.2024.
Dodatni termin za vježbu čvorova: 14.05.2024.

Praktična nastava:

PLAN IZLETA: Napomena: naveden je okvirni plan izleta. Moguća je promjena lokacija pojedinih izleta obzirom na vremensku prognozu i uvjete na terenu (npr.snijeg u planinama).

16.03.Samoborsko gorje
23.03.Krk – kanjon Vrženica
06.04.Klek
13.-14.04.Viševica, Strilež, Zagradski vrh
20.-21.04.Grobničke Alpe
27.04.Medvednica
04.05.Žumberačka gora
11.-12.05.Baške Oštarije i Crnopac

Na svim izletima, planinarska oprema je obavezna. Školarcima koji neće imati adekvatnu planinarsku obuću – gojzerice – neće biti omogućeno sudjelovanje na izletima.

Sudjelovanje na izletima je obavezno. Polaznici OPŠ smiju izostati s maksimalno 2 termina izleta (od kojih samo jedan smije biti dvodnevni izlet) kako bi ispunili uvjete za polaganje ispita.

PLANIRANE VJEŽBE:

Orijentacija – pismeni zadaci, osnove orijentacije na terenu, orijentacijski poligon (u sklopu predavanja i izleta).

Prva pomoć – u sklopu predavanja

Vježbanje planinarskih čvorova: tijekom svakog izleta. Dodatni termin za ponavljanje čvorova pred ispit bit će organiziran u utorak, 14.5.2024.

OPREMA:

Osnovna oprema potrebna za sudjelovanje u OPŠ: gojzerice, planinarski štapovi, adekvatni ruksak (30-40L), sportska odjeća za planinarenje, naglavna lampa (čeonka).

Dodatna oprema koja će vam biti potrebna na vježbama i dvodnevnim izletima: kompas za vježbe orijentacije, vreća za spavanje (za noćenje u pl.domovima – pričekajte s nabavom do predavanja koje prethodi izletu ili posudite od prijatelja i sl.).

Kvalitetna planinarska oprema nabavlja se postepeno, za sva dodatna pitanja obratite se voditeljici škole i pričekajte predavanje o planinarskoj opremi.

CILJEVI UČENJA

Očekivani ishodi učenja su:

 • informiranost o hrvatskom planinarstvu i ustroju planinarske udruge u Republici Hrvatskoj,
 • poznavanje planina u Hrvatskoj,
 • poznavanje planinarske opreme za jednostavne izlete,
 • sposobnost samostalnog poduzimanja planinarskih izleta u pristupačne planine,
 • poznavanje mjera sigurnosti i postupaka u slučaju nesreće,
 • stečene dobre navike o ponašanju u planini i u skupini planinara,
 • motiviranost za daljnje planinarsko djelovanje.

LITERATURA

Kao osnovna nastavna literatura za opću planinarsku školu koriste se sljedeća izdanja:

 • A. Čaplar: Planinarski udžbenik, HPS (obavezna literatura, uključena u cijenu školarine)
 • Planinarski dnevnik, HPS.

Uz osnovnu nastavnu literaturu mogu se koristiti sljedeća izdanja i mrežni izvori:

 • Mrežne stranice Hrvatskog planinarskog saveza, www.hps.hr,
 • Hrvatski planinar, časopis Hrvatskog planinarskog saveza,
 • Z. Kristijan: Planinarski putovi, priručnik za markaciste, HPS,
 • A. Čaplar: Planinarski vodič po Hrvatskoj, Mozaik knjiga,
 • A. Čaplar: Hrvatske planine, Mozaik knjiga,
 • Ž. Poljak i A. Čaplar: Hrvatsko planinarstvo u 1000 slika, HPS.

ISPIT:

Na kraju Opće planinarske škole, provodi se ispit. Ispit se sastoji od pismenog dijela, usmenog dijela te provjere znanja čvorova. Školarci moraju zadovoljiti kriterije na svim dijelovima ispita kako bismo smatrali da su uspješno položili ispit OPŠ (da, čak i čvorove J ).

Termin ispita: srijeda, 22.5.2024. (po potrebi, bit će organiziran još jedan naknadni termin ispita)

UVJETI ZA IZLAZAK NA ISPIT:

Prisustvovanje na najmanje 6 od 8 predavanja.

Školarci smiju izostati s dva izleta, od čega maksimalno jedan smije biti dvodnevni (izostanak s dva jednodnevna izleta ili jednog jednodnevnog + jednog dvodnevnog izleta).

Uvjeti obavezno moraju biti ispunjeni kako biste mogli pristupiti ispitu.

i

DIPLOMA OPŠ:

Školarcima koji su uspješno položili ispit, uručit ćemo diplomu OPŠ.

Krenimo planinariti zajedno!

Vaš PD ZAGREB