Poziv: Kamenjak 10.04.

𝙳𝚘š𝚊𝚘 𝚓𝚎 𝚛𝚎𝚍 𝚒 𝚗𝚊 𝚞𝚜𝚊𝚖𝚕𝚓𝚎𝚗𝚞, 𝚜𝚝𝚛𝚖𝚞 𝚟𝚊𝚙𝚗𝚎𝚗𝚊č𝚔𝚞 𝚜𝚝𝚒𝚓𝚎𝚗𝚞 𝚙𝚘 𝚔𝚘𝚓𝚘𝚓 𝚒𝚍𝚎𝚖𝚘 𝚐𝚛𝚎𝚋𝚎𝚗𝚊𝚛𝚒𝚝𝚒. Veliki Kamenjak (838mnv.) je intrigantna osamljena i vrlo strm vapnenačka stijena na istočnom dijelu Grobnišćine, uz staru cestu Lujzijanu prema Gornjem Jelenju, a vidi se i sa autoputa koji prolazi južno. Čine ga tri kamene glave (vrha) Read more…

Poziv: Sisol, 05.04.

𝚂𝚝𝚒𝚐𝚕𝚘 𝚓𝚎 𝚟𝚛𝚒𝚓𝚎𝚖𝚎 𝚒 𝚣𝚊 𝚂𝚒𝚜𝚘𝚕. 𝚅𝚎𝚜𝚎𝚕𝚒𝚖𝚘 𝚜𝚎 𝙸𝚜𝚝𝚛𝚒 𝚒 𝚙𝚘𝚐𝚕𝚎𝚍𝚒𝚖𝚊 𝚜 𝚄č𝚔𝚎. 😉 Ponedjeljak, 05.04. u 6:00h sa parkirališta u Trnjanskoj (iza Lisinskog – pogledaj) krećemo na Sisol.  Prvo krećemo prema Rijeci uz kratko zaustavljanje na odmorištu Ravna Gora, nakon čega nastavljamo dalje prema Istri i našoj početnoj točki Read more…