Poziv: Kamenjak 10.04.

𝙳𝚘š𝚊𝚘 𝚓𝚎 𝚛𝚎𝚍 𝚒 𝚗𝚊 𝚞𝚜𝚊𝚖𝚕𝚓𝚎𝚗𝚞, 𝚜𝚝𝚛𝚖𝚞 𝚟𝚊𝚙𝚗𝚎𝚗𝚊č𝚔𝚞 𝚜𝚝𝚒𝚓𝚎𝚗𝚞 𝚙𝚘 𝚔𝚘𝚓𝚘𝚓 𝚒𝚍𝚎𝚖𝚘 𝚐𝚛𝚎𝚋𝚎𝚗𝚊𝚛𝚒𝚝𝚒. Veliki Kamenjak (838mnv.) je intrigantna osamljena i vrlo strm vapnenačka stijena na istočnom dijelu Grobnišćine, uz staru cestu Lujzijanu prema Gornjem Jelenju, a vidi se i sa autoputa koji prolazi južno. Čine ga tri kamene glave (vrha) Read more…